یعقوب عظیمی

به حکایت شناسنامه، متولد ۱۵ فروردین ۱۳۵۷

 • دارای تاییدیه صلاحیت مدیر فنی بیمه های مسئولیت از بیمه مرکزی
 • عضو کارگروه بیمه های مسئولیت سندیکای بیمه گران ایران
 • عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه
دغدغه همیشگی ام رفاه مردم جامعه ام بوده است. همیشه به دنبال راهی بودم که از طریق گسترش بیمه در کشور به این هدف دست یابم. بهمین دلیل پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه تهران در رشته بیمه و دانشگاه تربیت مدرس در رشته مدیریت بازرگانی، تصمیم گرفتم در رشته حقوق نیز به تحصیل مشغولم شوم تا شاید بتوانم با تاثیر گذاری بر تصویب قوانین موثر، راه را برای گسترش بیمه در جامعه هموار سازم. تا خدا چه خواهد …
 • کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی با گرایش بازاریابی
 • کارشناس ارشد بیمه
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • facebook-logo-button
 • twitter-logo-button

 • linkedin-logo-button
 • google-plus-logo-button
 • رییس اداره صدور بیمه های مسئولیت و طرح های خاص بیمه پارسیان
 • رییس اداره خسارت بیمه مسئولیت بیمه پارسیان
 • مدیر بیمه های مسئولیت بیمه ملت
 • مدرس انجمن حرفه ای صنعت بیمه
 • مدرس دانشگاه در رشته مدیریت بیمه
 • مدرس پژوهشکده بیمه در رشته بیمه مسئولیت
علاقه زیادی به تدریس حرفه ای دانش بیمه دارم. زیرا این علم در کشور ما، بسیار سطحی گسترش یافته و اکثر افراد دست اندرکار و حتی تصمیم ساز در صنعت بیمه، بجای دانش تخصصی از تجربه خود فارغ از اینکه واقعا درست می باشد یا نه، استفاده می کنند و گاهی تصمیماتی می گیرند یا راهکارهایی می دهند که با اصول بیمه سازگار نیست.

تخصص ها

ذیلا به برخی از تخصص ها و میزان تسلطم بر آنها اشاره ای می کنم

پژوهش
در تمام دوره کاری، هرگز نسبت به اتفاقات پیرامون بی تفاوت نبوده و همواره قلم به دست بوده ام.
پژوهش
در تمام دوره کاری، هرگز نسبت به اتفاقات پیرامون بی تفاوت نبوده و همواره قلم به دست بوده ام.
بیمه گری
از سال ۱۳۸۲ به صدور انواع بیمه نامه ها از جمله بیمه های مسئولیت مشغولم.
آموزش
از سال ۱۳۹۰ بصورت حرفه ای به تدریس انواع گرایش های بیمه به ویژه بیمه های مسئولیت مشغولم.