فرهاد عظیمی

به حکایت شناسنامه، متولد ۱۵ فروردین ۱۳۵۷

 • داراي تاييديه صلاحيت مدير فني بيمه هاي مسئوليت از بيمه مرکزي
 • عضو کارگروه بيمه هاي مسئوليت سنديکاي بيمه گران ايران
 • عضو انجمن حرفه اي صنعت بيمه
دغدغه هميشگی ام رفاه مردم جامعه ام بوده است. همیشه به دنبال راهی بودم که از طریق گسترش بيمه در کشور به اين هدف دست يابم. بهمين دليل پس از فارغ التحصيلی از دانشگاه تهران در رشته بيمه و دانشگاه تربيت مدرس در رشته مديريت بازرگانی، تصميم گرفتم در رشته حقوق نيز به تحصيل مشغولم شوم تا شايد بتوانم با تاثير گذاری بر تصويب قوانين موثر، راه را برای گسترش بيمه در جامعه هموار سازم. تا خدا چه خواهد …
 • کارشناس ارشد مديريت بازرگاني با گرايش بازاريابي
 • کارشناس ارشد بیمه
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • facebook-logo-button
 • twitter-logo-button

 • linkedin-logo-button
 • google-plus-logo-button
 • رييس اداره صدور بيمه هاي مسئوليت و طرح هاي خاص بيمه پارسيان
 • رييس اداره خسارت بيمه مسئوليت بيمه پارسيان
 • مدير بيمه هاي مسئوليت بيمه ملت
 • مدرس انجمن حرفه اي صنعت بيمه
 • مدرس دانشگاه در رشته مديريت بيمه
 • مدرس پژوهشکده بيمه در رشته بيمه مسئوليت
علاقه زیادی به تدریس حرفه ای دانش بیمه دارم. زیرا این علم در کشور ما، بسیار سطحی گسترش یافته و اکثر افراد دست اندرکار و حتی تصمیم ساز در صنعت بیمه، بجای دانش تخصصی از تجربه خود فارغ از اینکه واقعا درست می باشد یا نه، استفاده می کنند و گاهی تصمیماتی می گیرند یا راهکارهایی می دهند که با اصول بیمه سازگار نیست.

تخصص ها

ذیلا به برخی از تخصص ها و میزان تسلطم بر آنها اشاره ای می کنم

پژوهش
در تمام دوره کاری، هرگز نسبت به اتفاقات پیرامون بی تفاوت نبوده و همواره قلم به دست بوده ام.
پژوهش
در تمام دوره کاری، هرگز نسبت به اتفاقات پیرامون بی تفاوت نبوده و همواره قلم به دست بوده ام.
بیمه گری
از سال 1382 به صدور انواع بیمه نامه ها از جمله بیمه های مسئولیت مشغولم.
آموزش
از سال 1390 بصورت حرفه ای به تدریس انواع گرایش های بیمه به ویژه بیمه های مسئولیت مشغولم.