پیام عظیمی

وکیل پایه یک دادگستری

  • کارشناس ارشد حقوق اقتصادی
  • وکیل پایه یک دادگستری
با سابقه شغلی پنج ساله در امور قراردادی (بیع و تهاتر و امور مرتبط با شهرداری)، از سال ۱۳۹۳ وارد حرفه شریف وکالت شده و از ابتدا برروی امور قراردادی تمرکز کردم.
  • facebook-logo-button
  • twitter-logo-button

  • linkedin-logo-button
  • google-plus-logo-button

تخصص ها

ذیلا به برخی از تخصص ها و میزان تسلط به آنها اشاره می کنم

امور قراردادی (بیع)
90%
امور قراردادی (تهاتر)
90%